image

Huurdersvereniging Ommoord

Bijna 50 jaar is de Huurders-vereniging Ommoord een begrip.

Vanaf de eerste jaren zijn wij een vereniging van en voor huurders in de wijk Ommoord.


Eendracht maakt macht

Bovenstaand gezegde is en blijft zijn waarde behouden als het aankomt op bundeling van krachten om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Zo is ook het lidmaatschap van de Huurdersvereniging Ommoord ( HVO ), opgericht in 1969, van het grootste belang om voldoend tegenwicht te vormen bij onze regelmatige gesprekken met de verhuurders, waarbij wij steeds trachten hen tot een gematigde huurpolitiek te bewegen, hetgeen wij eveneens proberen te bereiken in het regelmatige overleg met andere belangenorganisaties, zowel in de regio als op landelijk niveau.

Voor 14 euro per kalenderjaar bent u lid van de HVO.
Dit lijkt ons geen onoverkomelijk bedrag als u bedenkt dat daarvoor uw belangen deskundig worden behartigd. Vindt u dat ons werk ook voor u van belang kan zijn, klik dan hier en u kunt ons inschrijfformulier invullen en verzenden

De HVO houdt zich bezig met:

  • de controle op afrekeningen service en verwarmingskosten;
  • het beoordelen van collectieve en individuele klachten, waarbij de HVO vaak een bemiddelende rol speelt;
  • het begeleiden van zaken bij de Huurcommissie en/of Kantonrechter;
  • het bemiddelen bij problemen met de verhuurder;
  • het onderhouden van kontakt met de leden d.m.v. de jaarlijkse ledenvergadering en een aantal huurdersbulletins per jaar.image


 

image


Geplaatst bij:

strato

image