image

Huurdersvereniging Ommoord

Al ruim 50 jaar is de Huurders-vereniging Ommoord een begrip.

Vanaf de eerste jaren zijn wij een vereniging van en voor huurders in de wijk Ommoord.


Eendracht maakt macht

Bovenstaand gezegde is en blijft zijn waarde behouden als het aankomt op bundeling van krachten om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Zo is ook het lidmaatschap van de Huurdersvereniging Ommoord ( HVO ), opgericht in 1969, van het grootste belang om voldoend tegenwicht te vormen bij onze regelmatige gesprekken met de verhuurders, waarbij wij steeds trachten hen tot een gematigde huurpolitiek te bewegen, hetgeen wij eveneens proberen te bereiken in het regelmatige overleg met andere belangenorganisaties, zowel in de regio als op landelijk niveau.

Voor 14 euro per kalenderjaar bent u lid van de HVO.
Dit lijkt ons geen onoverkomelijk bedrag als u bedenkt dat daarvoor uw belangen deskundig worden behartigd. Vindt u dat ons werk ook voor u van belang kan zijn, klik dan hier en u kunt ons inschrijfformulier invullen en verzenden u kunt ook bellen naar 06-5093 5851 of het formulier verzenden naar Dhr. A. Coomans, Hammerskjöldplaats 197, 3069 RA Rotterdam.

De HVO houdt zich bezig met:

  • de controle op afrekeningen service en verwarmingskosten;
  • het beoordelen van collectieve en individuele klachten, waarbij de HVO vaak een bemiddelende rol speelt;
  • het begeleiden van zaken bij de Huurcommissie en/of Kantonrechter;
  • het bemiddelen bij problemen met de verhuurder;
  • het onderhouden van kontakt met de leden d.m.v. de jaarlijkse ledenvergadering en informatie via website.


Met groot verdriet delen wij u mede
dat 30 mei 2024 is overleden
HET BESTUURSLID

Johannes Bastiaan van de Merwe

- HANS-

vele jaren was hij een bekwaam lid van de HVO
wij gaan hem erg missenimage


 

image
KOMT U ONS TEAM VERSTERKEN.

GEVRAAGD:
vrijwilliger m/v
FUNCTIE:
portefeuillehouder
TAAK:
onderhouden van kontakten met verhuurders
VERGOEDING:
vaste vergoeding per jaar

Bent U de vrijwilliger die motivatie en kennis van huurzaken heeft dan hebben wij U nodig als portefeuillehouder.

GEVRAAGD:
vrijwilliger m/v
FUNCTIE:
secretaris
TAAK:
o.a. het ordenen van administratie en notuleren
VERGOEDING:
vaste vergoeding per jaar

Bent U de vrijwilliger die nauwkeurig is en kennis van notuleren heeft dan hebben wij U nodig als secretaris.

Ge´nteresseerd:
Schrijf uw brief aan Huurdervereniging Ommoord (HVO) Joliotplaats 4
3069 JJ Rotterdam

image